Wishlist

to nye objektiver
Sigma 18-200mm f/3.5 og Canon EOF 50mm f/1.8

flickr

trykk.